סקר "סינדרום הבניין החולה"

ביצוע סקר מיקרוביאלי בבית חדש ביבנה.

פרופ' צבי (הרמן) שבת יחד עם יועצי Envirotech ביצעו סקר מיקרוביאלי על פי מתודולוגיית "סינדרום הבניין החולה S.B.S" בבית שניזוק מרטיבות.
סקירה זו, הוזמנה לצורך בחינה של המצב המיקורביאלי בבית אשר ניזוק כתוצאה מחדירת מי גשמים אל התווך של הקירות החיצוניים בבית.
ממצאי הסקירה הועברו למזמין להמשך טיפול מול חברת הביטוח וקבלן הבניין.

סקר

השאירו פרטים

Envirotech

הדף בטעינה...