פרשה טכנית

Envirotech מבצעת הכנת מסמכי "פרשה טכנית" במסגרת שירותי החברה הנוגעים בחידוש רישיונות עסק, לצד הרפורמה בתקנות.

"פרשה טכנית" הינה מסמך הנדרש במרבית הפעמים בעת חידוש או קבלת רישיון עסק. מסמך זה מתאר ומפרט את פעילות העסק וכל ההשפעות הסביבתיות שלו. בפרשה הטכנית יש לפרט את תהליכי הייצור, מקורות פליטת מזהמים, ריכוזם וקצבי הפליטה הצפויים בעסק הנסקר וכדומה.

>>למידע נוסף אודות שפכים תעשייתיים לחץ כאן

>>למידע נוסף אודות ניהול פסולת לחץ כאן

השאירו פרטים

Envirotech

הדף בטעינה...