שפכים תעשייתיים

שפכי תעשיה הינם בעלי פוטנציאל הרס סביבתי גדול, גדול בהרבה מחלקם היחסי בשפכים העירוניים. שפכים תעשייתיים עלולים להכיל מזהמים שונים שטווח השפעותיהם רחב ביותר. השפעה זו מתבטאת בין השאר בפגיעה במערכות הולכה וטיפול של שפכים עירוניים ופגיעה באיכות הקולחין העירוניים, בזיהום קרקעות ומי תהום. בשנים האחרונות, עקב החמרת הרגולאציה הסביבתית, מדווחים מקרים רבים של חריגות מהערכים המותרים בחוק – ומפעלים רבים נקנסים בשל כך.

>>לחצו כאן למידע נוסף אודות ניהול פסולת במפעלים ובתי עסק
>>זיהום מי תהום – כיצד ניתן לשקם מי תהום? (ולמנוע זיהום עתידי)

על מנת לעמוד בתקנות המשרד להגנת הסביבה מבצעת Envirotech סקרי שפכים לצורך זיהוי ומניעת החריגות במקור. מטרת הסקר היא לאתר ולזהות את מקור הפליטה בתהליך הייצור ואת השפעותיו על איכות השפכים במוצא. הסקר כולל אפיון של תהליכי הייצור, מקורותיהם של שפכים תעשייתיים, הרכב המזהמים הפוטנציאליים, סטיות בערכים הנדרשים וניתוח חלופות טיפול אפשריות לעמידה בדרישות החוק ותאגידי המים.

סקר שפכים

Envirotech מספקת הכנת סקרי שפכים למגוון בתי עסק בהתאם לתקנות המשרד להגנת הסביבה ותאגידי המים.  תהליך הכנת סקר השפכים כולל:

  • איסוף נתונים כולל על המפעל: פירוט תהליכי ייצור, תשתיות ומתקנים ובחינת מערך טיפול הקדם במידה וקיים.
  • אפיון זרמי ייצור והסעת השפכים, איתור ומיפוי של מוקדי הזיהום.
  • ליווי סקר שפכים בפועל ע"י דוגם ממעבדה מוסמכת.
  • ניתוח ממצאי הסקר ובחינת חלופות לשיפור איכותם של שפכי תעשיה היוצאים מהמפעל.

פרשה טכנית

"פרשה טכנית" הינה שם כולל למסמך המתאר את פעילות העסק על המשמעויות הסביבתיות שלו המתבטאות בתהליכי הייצור, כולל מקורות פליטת מזהמים, ריכוזם וקצבי הפליטה הצפויים בעסק הנסקר. מסמך זה נדרש על פי רוב בעת חידוש או קבלת רישיון עסק. על מנת לעמוד בתקנות רישוי עסקים,  מבצעת  Envirotech הכנת מסמכי "פרשה טכנית".

>>למידע נוסף אודות פרשה טכנית לחץ כאן

Contact Us