אבחון וטיפול שפכי תעשייה

שפכי תעשיה הינם בעלי פוטנציאל הרס סביבתי גדול, גדול בהרבה מחלקם היחסי בשפכים העירוניים. שפכים תעשייתיים עלולים להכיל מזהמים שונים שטווח השפעותיהם רחב ביותר. השפעה זו מתבטאת בין השאר בפגיעה במערכות הולכה וטיפול של שפכים עירוניים ופגיעה באיכות הקולחין העירוניים, בזיהום קרקעות ומי תהום. בשנים האחרונות, עקב החמרת הרגולאציה הסביבתית, מדווחים מקרים רבים של חריגות מהערכים המותרים בחוק – ומפעלים רבים נקנסים בשל כך.

>>לחצו כאן למידע נוסף אודות ניהול פסולת במפעלים ובתי עסק
>>זיהום מי תהום – כיצד ניתן לשקם מי תהום? (ולמנוע זיהום עתידי)

על מנת לעמוד בתקנות המשרד להגנת הסביבה מבצעת Envirotech סקרי שפכים לצורך זיהוי ומניעת החריגות במקור. מטרת הסקר היא לאתר ולזהות את מקור הפליטה בתהליך הייצור ואת השפעותיו על איכות השפכים במוצא. הסקר כולל אפיון של תהליכי הייצור, מקורותיהם של שפכים תעשייתיים, הרכב המזהמים הפוטנציאליים, סטיות בערכים הנדרשים וניתוח חלופות טיפול אפשריות לעמידה בדרישות החוק ותאגידי המים.

סקר שפכים

Envirotech מספקת הכנת סקרי שפכים למגוון בתי עסק בהתאם לתקנות המשרד להגנת הסביבה ותאגידי המים.  תהליך הכנת סקר השפכים כולל:

  • איסוף נתונים כולל על המפעל: פירוט תהליכי ייצור, תשתיות ומתקנים ובחינת מערך טיפול הקדם במידה וקיים.
  • אפיון זרמי ייצור והסעת השפכים, איתור ומיפוי של מוקדי הזיהום.
  • ליווי סקר שפכים בפועל ע"י דוגם ממעבדה מוסמכת.
  • ניתוח ממצאי הסקר ובחינת חלופות לשיפור איכותם של שפכי תעשיה היוצאים מהמפעל.

פרשה טכנית

"פרשה טכנית" הינה שם כולל למסמך המתאר את פעילות העסק על המשמעויות הסביבתיות שלו המתבטאות בתהליכי הייצור, כולל מקורות פליטת מזהמים, ריכוזם וקצבי הפליטה הצפויים בעסק הנסקר. מסמך זה נדרש על פי רוב בעת חידוש או קבלת רישיון עסק. על מנת לעמוד בתקנות רישוי עסקים,  מבצעת  Envirotech הכנת מסמכי "פרשה טכנית".

>>למידע נוסף אודות פרשה טכנית לחץ כאן

טיהור שפכי תעשייה, טיפול בשפכים

בחלק ניכר ממפעלי התעשייה, נוצרות פסולות שונות ובהן שפכי תעשייה.
המפעלים אלה, חייבים להיפטר מכל הפסולת שלהם (הטמנה, שימוש חוזר, פירוק וכיו"ב), ודבר דומה יש לעשות עם שפכי התעשייה, וזאתבאמצעות הזרמה ישירה או עקיפה שלהם (הסבר יבוא בהמשך) אל צנרת הביוב העירונית. מאמר זה יעזור לכם להבין מהם שפכי תעשייה וכיצד ניתן לוודא שהם לא יזהמו את הסביבה שלנו. הבה נתחיל.

שפכי תעשייה- על מה מדובר?
שפכי תעשייה מוזרמים בדרך כלל בצורה ישירה או עקיפה ממפעלים למערכת הביוב. חשוב לדעת שתאגידי המים והביוב אשר הוקמו ע"פ חוק תאגידי המים והביוב משנת 2001 ועדכוני החקיקה ב- 2013 ו – 2014, קבעו שאף מפעל לא יזרים את השפכים שלו למערכת הביוב, (לא בצורה ישירה ולא בצורה עקיפה), ללא דיווח או אישור מיוחד שניתן לאותו מפעל. על המפעל חלה חובת דיווח מהי הכמות וכן ערכי השפכים אותם הוא מעוניין להזרים באמצעות מערכת הביוב.. מפעל שיהיה מעוניין להזרים שפכים תעשייתיים, מחויב לבצע טיפול מקדים של שפכי התעשייה עד לערכים הקבועים בתקנות לכל פרמטר.
שפכי התעשייה מגוונים בהרכבם, כמותם ומורכבותם וזאת על פי תהליכי הייצור במפעל.

פיקוח על השפכים התעשייתיים
יש לקחת בחשבון שכיוון ששפכים תעשייתיים עשויים להזיק לסביבה, ועל כן חשוב להעביר אותם תהליך של טיפול בשפכי התעשייה. מפעל שאינו עושה זאת עשוי לגרום לזיהום של קרקעות, מי תהום, חי וצומח וכן להזיק באופן משמעותי לתהליכים המבוצעים על ידי חיידקים במכוני טיהור השפכים. נכון להיום המאסדר הראשי של  טיפול בשפכים תעשייתיים ואשר מפקח על התהליכים הוא האגף לשפכי תעשייה, זיהום קרקעות ודלקים של המשרד להגנת הסביבה. אגף זה אחראי על כל הקשור לטיפול במניעת זיהום מקורות המים והסביבה שלנו כתוצאה משפכים תעשייתיים.

טיהור שפכי תעשייה- כיצד?
שפכי תעשייה יכולים לגרום נזקים כבדים מאוד לסביבה ולכן יש צורך להעביר אותם תהליך של טיפול. טיפול שכזה עשוי להקל על עומס המזהמים ולהקטין את ריכוזם כך שיתאימו לתקנות הנהוגות ע"י תאגידי המים, רשות המים והמשרד להגנת הסביבה.  הטיפול נעשה על פי רוב בשטח המפעל סמוך לשטחי התפעול ועושי לכלול שלבים שונים בהם שלבי הפחתת עומס של מוצקים מרחפים (TSS), עומס ביולוגי או כימי (COD/BOD), ניטרול של חומצות ו/או בסיסים, ניטרול של חומרים מזיקים, קשירה של מתכות ועוד. טיפולים אלו עושים שימוש בטכנולוגיות מתקדמות בתחומי הפיזיקה, כימיה וביולוגיה.

קיבלתם התראה/ קנס מהתאגיד או שאתם מעוניינים לדעת מה ניתן לעשות בכל הקשור לשפכים התעשייתיים שמוזרמים מהמפעל שלכם, תוכלו ליצור קשר עם מהנדסי השפכים של Envirotech ייעוץ וניהול פרויקטים סביבתיים ישירות לנייד 052-3487198 ולקבל ייעוץ ראשוני ללא עלות.

Contact Us