סקר קרקע לגילוי נאות במתחם תעשייתי

תכנון וניהול סקר קרקע במתחם תעשייתי גדול לצורך בדיקת הימצאות מזהמים בתת הקרקע במתחם תעשייתי במרכז הארץ.

Contact Us