מתקני הדשנה

פיילוט טיפול בפסדים

לאחרונה הסתיים פיילוט שעיקרו בטיפול בפסדים שמקורם שחיטה באטליזים, ו/או שחיטה שחורה ביישובי המגזר הערבי. פסולת זו, מהווה בעיה סביבתית ותברואתית בחלק ניכר מהיישובים .
חברת "נתיב מחזור" יחד עם יועצי Envirotech שדרגו טכנולוגיה קיימת כך שתוכל לטפל גם בפסולת של חלקי הפנים בבקר וצאן.
הפיילוט טיפל בחלקי פנים של כבשים ופרות ובמשך זמן קצר של כשבועיים, הפכו חלקים אלו לקומפוסט איכותי שעבר את בדיקות המעבדה על פי התקן הישראלי לקומפוסט.
המתקן מבוסס על אוורור מאולץ, קיצוץ וריסוק הפסולת יחד עם גזם והוספת הרטבה ליצירת תנאים מיטביים לפעילות אירובית מיקרוביאלית

ניתן לצפות בסרטון המציג את יכולותינו לטיפול בפסדי בקר וצאן וכן ליצור קשר עמנו.

פרוייקטים נוספים בנושא

Contact Us