קרקעות מזוהמות

סקר קרקע, בדיקת קרקע

המונח "קרקע מזוהמת" כולל את חלקיקי הקרקע ואת המזהמים הספוחים, המומסים והנדיפים בקרקע. ​בתעשייה ובמסחר על שלל גוניהן נעשה שימוש במגוון רחב של חומרים מסוכנים. תקלות שונות, הטמנת וסילוק פסולות באופן לא מוסדר גרמו ליצירת תשטיפים של חומרים מסוכנים המזהמים את הקרקע ומי התהום. קרקע מזוהמת עלולה לסכן את בני האדם דרך מערכת העיכול, הנשימה והעור, וכן לגרום לפגיעה בחי ובצומח ובמקורות המים. בשנים האחרונות, האיץ המשרד להגנת הסביבה את הדרישה לביצוע בדיקת קרקעות מזוהמות – חקר אתרים החשודים בזיהום קרקע ומי תהום כחלק מתפיסת העבודה לאתר ככל הניתן, מוקדים של קרקעות מזוהמות.

Envirotech מספקת שירותי ייעוץ, תכנון וניהול פרויקטים בתחומי איכות הסביבה בדגש על בדיקת קרקעות מזוהמות, החל משלב התכנון ועד לקבלת אישור תום טיפול מהמשרד להגנת הסביבה ו/או רשות המים. ל – Envirotech ניסיון רב בתכנון וביצוע חקר אתרים החשודים בזיהום  (Contaminated Site Management (CSM באמצעות:

>>למידע נוסף בנושא בדיקת מצב הקרקע לפני רכישתה לחץ כאן

סקרים היסטוריים

הסקר ההיסטורי (Environmental Site Assessment Process) הינו שלב ראשוני (Phase I) והכרחי לביצוע חקר אתר (CSM) ע"פ הנחיות המשרד להגנ"ס. מטרתו של הסקר בחינת היתכנות מוקדי זיהום פעילים או רדומים באתר על פני ממד הזמן. הכלים לביצוע איכותי של הסקר מתבססים על מידע ארכיוני, מפות, תצלומי אוויר, תשאול עובדים בעסק, תרשימים ומסמכים היסטוריים וכל מידע קיים נגיש וזמין שיש בו להעיד על פעילות בחומרים מסוכנים באתר. הסקר ההיסטורי ייחתם בתוכנית דיגום (קרקע ו/או גז קרקע ו/או מי תהום) אשר תועבר לאישור המשרד להגנת הסביבה או מי מטעמו.

>>למידע נוסף אודות סקרים היסטוריים לחץ כאן

סקרי גז קרקע

זהו שלב הנדרש בעת חקירת אתר החשוד בזיהום חומרים אורגאניים נדיפים במהלך סקירת האתר (Phase II). מטרתו של שלב זה, בחינת תא השטח באופן תלת ממדי ע"י דיגום פאזת הגז הקיימת בין גרגרי הקרקע וזאת על בסיס המידע ההיסטורי וע"פ הנחיות המשרד. סקר גז הקרקע יכול להתבצע במגוון טכנולוגיות באופן פאסיבי או אקטיבי.

>>למידע נוסף אודות סקרי גז קרקע לחץ כאן

סקר גז קרקע פאסיבי

סקר גז קרקע פאסיבי, מבוסס על קידוח צר קוטר לעומקים משתנים והשארת סופחן ייעודי בקרקע למשך תקופה של עד 21 ימים לפני הוצאתו והעברתו למעבדה האנליטית. עיקר השימוש בטכנולוגיה זו מתבצע בשטחים נרחבים החשודים בזיהום אשר בהם עלולים להימצא חומרים בעלי נדיפות נמוכה יחסית.

סקר גז קרקע אקטיבי

סקר גז קרקע אקטיבי, מבוסס על יצירת בארות צרות קוטר זמניות/קבועות, וביצוע שאיבה בספיקה נמוכה ומבוקרת של גז הקרקע אל תוך מיכלים ייעודיים והעברתם אל מעבדה אנליטית. עיקר השימוש בטכנולוגיה זו מתבצע בשטחים קטנים עד בינוניים החשודים בזיהום של חומרים בעלי נדיפות בינונית ומעלה. סקר גז קרקע אקטיבי הנו שיטה בלעדית לצורך בדיקת סיכון חדירת גזים רעילים למבנים ולחללים תת קרקעיים ומבוצע בעיקר בעת בניית מתחמי נדל"ן.
לאחר שלב דיגום הגז בשטח וקבלת התוצאות מהמעבדות האנליטיות מתבצעת הערכה כמותית לגבי אופן המשך הטיפול בממצאים. תוצאות סקר גז הקרקע מוצגות כמפה דו-ממדית הממחישה בצורה גרפית את מוקדי הזיהום בגז הקרקע ומהווה בסיס לתכנית קידוחי הקרקע.  אנו ב- Envirotech עובדים עם כל הטכנולוגיות הזמינות הקיימות ונתאים את השיטה המיטבית עבור האתר בו נדרש הסקר.

ניטור גזים תוך מבני

איכות אויר תוך מבני הינו מושג המתייחס לאיכות האויר בחלל הבית או הבנין. איכות האויר מושפעת מגורמים שונים, בינהם חדירה של גזים מהקרקע או ממי התהום אל המבנה. על מנת לאמוד את מידת הסכנה לדיירי הבית או הבנין, ניתן לבצע בדיקה פשוטה של הרכב האויר התוך מבני. Envirotech מבצעת סקרי גזי קרקע תוך מבניים הכוללים ייעוץ ראשוני, התקנת ציוד הניטור במבנה הנבדק, בחינת הרכב הגזים ע"י מעבדה מוסמכת והגשת דוח מסכם עם המלצות להמשך ללקוח.

>>איך מנטרים גזים רעילים בתוך מבנים? לחצו כאן למידע נוסף

בדיקת קרקעות מזוהמות – סקרי קרקע

זהו שלב הכרחי בעת חקירת אתר החשוד בזיהום (Phase II) ו/או קידום תוכניות נדל"ן – גילוי נאות (Due Diligence) ומטרתו בחינת תא השטח באופן חודרני ע"י הוצאת דגימות קרקע על בסיס המידע ההיסטורי ו/או סקר גזי הקרקע וע"פ הנחיות המשרד. במהלך הסקר מבוצעת פעילות קידוח מיוחדת צרת קוטר לעומקים משתנים, במגוון טכנולוגיות קידוח והוצאת גלעיני קרקע לצורך בחינתם בשטח ולאחר מכן העברת חלק מהדגימות אל המעבדה האנליטית. לאחר שלב דיגום השטח וקבלת התוצאות מהמעבדות האנליטיות, מתבצעת הערכה כמותית לגבי אופן הטיפול בממצאים.
ל- Envirotech ניסיון בביצוע של מאות סקרי קרקע וכמו כן היכרות מעמיקה עם טכנולוגיות וספקי הקידוח ועם דרישות המשרד להגנ"ס – כל זאת לרווחת הלקוח.

>>למידע נוסף אודות סקרי קרקע לחץ כאן

שיקום קרקעות מזוהמות

שיקום קרקעות מזוהמות כולל בחינה מקצועית ובלתי תלויה של ישימות מדעית וכלכלית למגוון חלופות טיפול ושיקום בקרקע ומי תהום, אשר הוכחו כמזוהמים לאחר ביצוע סקר היסטורי, סקרי גזי קרקע, קרקע ומי תהום – וביצוע שיקום התווך המזוהם תוך שימוש בטכנולוגיות מגוונות מותאמות לאתר. הטכנולוגיות בתחום של שיקום קרקעות מזוהמות מתפתחות בצורה מהירה ביותר. וקיימות מגוון שיטות טיפול חלקן באתר בתוך הקרקע עצמה In - Situ, חלקן לאחר חפירה באתר עצמו Ex - Situ וחלקן באתרים ומתקנים לשיקום הקרקע באמצעים ביולוגיים, שריפהאו מתקני שטיפה וכיו"ב

>>למידע נוסף אודות שיקום קרקעות מזוהמות לחצו כאן

השאירו פרטים